nirso: (Default)
naava ([personal profile] nirso) wrote2017-02-27 02:39 pm
Entry tags:

hello worldnaava - 26 - paltamo

kommentoi niin ystävöidytään!

//

this journal is in finnish!
milinalii: (Default)

[personal profile] milinalii 2017-05-05 06:12 am (UTC)(link)
Heippa! Kaipaan uusia tovereita listoille kun vanhadts journalista tänne siirtyi vain muutama. Voitasko myö kokeilla? ^^