nirso: (legs)
naava ([personal profile] nirso) wrote2017-04-08 07:14 pm
Entry tags:

(no subject)

Tein yhteisön, [community profile] tovereita .

 [livejournal.com profile] toveriksi  oli LJ-aikoina tärkeä yhteisö, sieltä löytyi ystävä jos toinenkin, joten... ajattelin, että DW-porukka voisi haluta jotain vastaavanlaista. Mainostakaa Dreamwidthiin siirtyneille tovereillenne myös.